Diensten

Be NRG stimuleert mensen
en organisaties
om actie te ondernemen.

Be NRG speelt een cruciale rol in de overgang naar een duurzame en toegankelijke energievoorziening, met een focus op warmtetransitie als sleutelfactor. Deze transitie, essentieel voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van aardgas, is een belangrijke stap naar een schone en betaalbare warmtevoorziening voor iedereen in Nederland.

  • Vermindering van CO2-uitstoot

Energiebesparing

Be NRG benadrukt het belang van energiebesparing als de eerste en meest effectieve stap in de transitie naar een schone energievoorziening. Deze aanpak omvat een holistische benadering, variërend van gedragsverandering bij consumenten tot strategische interventies op gebouw- en gebiedsniveau, om een duurzame toekomst te realiseren.

  • Holistische benadering

Hernieuwbare opwek

Be NRG streeft naar een schoon en duurzaam energiesysteem, waarbij hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en getijden centraal staan. Deze transitie vereist zorgvuldige participatieprocessen en ruimtelijke planning om breed draagvlak en succesvolle implementatie van hernieuwbare energieprojecten te garanderen.

  • Schoon & duurzaam

Hoe wij werken


bebusiness7-offer-pic6
1) Analyseren
Dit omvat het grondig onderzoeken van het speelveld en het specifieke vraagstuk. Tijdens deze fase wordt de situatie in kaart gebracht, inclusief alle relevante factoren en belanghebbenden.
bebusiness7-offer-pic7
2) Identificeren
Hier wordt de focus van het project bepaald. Dit houdt in dat de kansen en uitdagingen worden geïdentificeerd, wat richting geeft aan de verdere aanpak en strategie.
bebusiness7-offer-pic5
3) Organiseren
In deze fase worden alle betrokken partijen gemobiliseerd, doelen afgestemd en de inspanningen gecoördineerd om tot gezamenlijke actie over te gaan.
bebusiness7-offer-pic6
4) Uitvoeren
Hier passen we de aanpak daadwerkelijk toe. Het betreft de praktische uitvoering van de geïdentificeerde strategieën en acties, waarbij de plannen worden omgezet in concrete resultaten.

Voor vragen of aanvullende informatie, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.

Contact

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.